Nejtronik na mobily

 • Přístroj  Neitronic  je  prostředek  k  individuální ochraně  před  elektromagnetickými  paprsky.  Je určen pro osobní počítače, televize, radiotelefony  a  mobilní  telefony,  mikrovlnné  trouby,  monitory a plazmové obrazovky. 
   
  Neitronic  je  speciální  anténa  s  rozměry 30x30x0,6mm.  Krystalická  mřížka  antény  má  vlastnost  křišťálu,  tj.  pohlcovat  a  přeměňovat elektromagnetickou  energii.  Anténa  se  aktivuje díky záření a vytváří vlastní pole, které vzájemně  působí  s  polem  vytvořené  zářičem,  a  mění spektrum  vyzařování  tak,  aby  bylo  pro  člověka bezpečné. Přístroj  snižuje  působení  elektromagnetického záření  na  úroveň  bezpečnou  pro  člověka. V  prvních  hodinách  po  instalaci  přístroj  přibližně dvakrát až čtyřikrát zmenší magnetické pole.
   
  Neitronic  MG-03  je  určen  pro  ochranu  uživatelů  mobilních  telefonů  a  radiotelefonů,  přenosných 
  radiostanic  a  mikrovlnných  trub  před  škodlivým  elektromagnetickým zářením.
   
  Činnost  přístroje  spočívá  v  neutralizaci  té  části  modulovaného  spektra  záření  z  přístrojů,  které  má  vysokou  schopnost  pronikat  do  organismu a  působit  negativně  na  mezibuněčnou  výměnu. 
  Klinické zkoušky Neitronicu prokázaly jeho vysoké ochranné  účinky:  škodlivý  vliv  záření  mobilního  telefonu  na  lidský  organismus  dokáže  snížit třikrát až pětkrát. Jeho hlavní výhoda ve srovnání  s  podobnými  přístroji  spočívá  v  tom,  že  pracuje 
  pouze v přítomnosti zapnutých přístrojů a působí 
  jen  na  elektromagnetické  pole,  které  přístroje  vyzařují. 
   
  Neitronic  se  spouští  díky  působení  elektro-
  magnetického pole zářiče a vytváří vlastní pole ve  směru odpovídajícím linkám na něm naznačeným.  Vzájemné  působení  dvou  polí  umožňuje  změnit  signál zářiče a učinit jej pro člověka bezpečným. Při tom se ale  nezhoršuje kvalita obrazu monitoru  a  nesnižuje  se  délka  působení  mobilních  komunikačních prostředků.

Kontakt

Vladka Balcarová - konzultant zdravého životního stylu Náchod

Napište mi a já vás kontaktuji balcavla@seznam.cz