AUTISMUS

www.youtube.com/watch?v=Jv-fX0JXdVk

Autismus – příznaky

1
Autismus – příznaky U dětského autismu jde o poruchu mentálního vývoje dítěte, která vzniká na neurobiologickém podkladě. Jde o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí, které se týkají především v třech oblastech: komunikaci, sociálních interakcí a chování (např. hře).

1. Sociální interakce

Potíže v této oblasti můžou zahrnovat selhání v reakcích na vlastní jméno (dítě se neobrací za voláním od rodičů, nereaguje na zavolání, budí dojem, že neslyší, přičemž není potvrzena žádná somatická příčina, např. vada sluchu), není schopno dostatečně navázat a udržet oční kontakt, nereaguje na řeč směřovanou k němu, odmítá pohlazení či držení v náručí, má potíže vcítit se do druhého člověka – potíže s empatií, kdy nerozumí pocitům druhých, neví, proč někdo prožívá radost, smutek, strach nebo bolest, není schopno sdílet radost, zájmy či úspěchy s druhými. Dítě má tak potíže v navazování kamarádství s vrstevníky, preferuje individuální aktivity a stahuje se do svého vlastního světa. Autistické děti mají potíže s vyjadřováním nejen emocí, empatie ale obvykle nejsou schopny požádat o pomoc. Když si třeba dítě do jednoho roku chce hrát s hračkou, na kterou nedosáhne, naváže oční kontakt s rodičem či pečující osobou s cílem upoutat její pozornost a ukáže na hračku, kterou chce podat, se kterou si chce hrát. Děti s autismem v této dovednosti selhávají. Proto, že nedokážou požádat o pomoc verbálně, vyjadřují se převážně pláčem nebo křikem, afektem.

 

2. Verbální a neverbální komunikace

V oblasti komunikace potíže, se kterými se autistické děti potýkají, zahrnují především zpoždění a/nebo potíže v řeči, kdy děti začínají mluvit v pozdějším věku, mají potíže navázat konverzaci, ve starším věku mají potíže obstát v konverzaci ve smyslu udržet rozhovor. Vyskytují se u nich potíže ve smyslu jazykových stereotypií a opakování, tzv. echolalie, kdy dítě opakuje slovo nebo frázi. Také dochází k potížím v pochopení perspektivy z úhlu pohledu posluchače, např. kdy dítě nemusí porozumět humoru (protože má jiný význam než jen vyslovená slova, např. v intonaci, stylu mluvy, význam „mezi řádky“), kdy takovouto komunikaci interpretují popisně, slovo po slovu, např. na ironickou otázku typu „Odkud jsi?!“ odpoví popisně, např. „Z Prahy“ apod., protože nezachytí neverbální řečový klíč a význam, který se za slovy skrývá.

 

3. Limitované zájmy v aktivitách a hře

Symptomy autismu v této oblasti zahrnují nezvyklé zaměření na detaily. Dítě si všímá víc součástky hračky než hračky jako celku, nehraje si s hračkou jako takovou, ale je zaměřené na nějaký její detail, např. kolo na autíčku, nebo rozebírá hračky na součástky. Typickým je silné zaujetí na určité zájmy, typicky zahrnující neměkké předměty (tzv. „non-soft“ předměty, hračky) a data, např. vlaky, auta, anebo třeba jízdní řády, mapy, nákresy, různé tabulky a grafikony. V oblasti tohoto svého zájmu (např. o vlaky, elektroniku, dinosaury, vesmír) jsou pak jejich schopnosti mnohdy nadmíru rozvinuté, můžou tak pro okolí působit jako nadané děti s nadprůměrným intelektem, i jazyk a odborná mluva připomíná vyjadřování dospělého, což vzhledem k věku není zcela přiléhavé. Ve svých aktivitách jsou velmi citliví na změnu, jakékoli vyrušení nebo nabourání rutiny je velmi znejistí, kdy můžou přejít až do velmi silných afektivních reakcí, pláče, hněvu, zlosti až agrese. Velmi citlivě reagují na změnu rutiny, kterou pro ně představuje řád – např. jíst ve stejnou dobu, stejnou lžičkou či příborem, na stejném místě, jít spát ve stejnou dobu, ve stejném/obvyklém pyžamu, apod., a když je tento řád narušen, velmi citlivě na to reagují.

 

V případě projevů symptomů ve zmíněných oblastech je dobré obrátit se na svého dětského lékaře nebo specializované zařízení pro diagnostiku dětského autismu.

Jak postupovat:

Vyčistit střevo dle věku, nasadit probiotika, Omegu 3, vitamíny B a aktivní síru MSM.

Změna stravy je nezbytna.

Autismus

Dobrý den. Mám syna autistu, má i ADHD, LMR a poruchy řeči atd atd. Nedávno jsem byla upozorněna na GAPS stravu. Pročítám si vaše stránky a přiznám se, že to na mě působí složitě. Mohla bych vás poprosit o radu jak na to? Stačí i jak začít , čeho se chytit. Mám totiž i problém se stravováním malého. Jí jen své oblíbené věci. Moc děkuji za jakoukoli radu.

V prvé řadě bych vám doporučila přečíst si knihu GAPS, vyšla i ve slovenském jazyce https://knihy.heureka.cz/syndrom-travenia-a-psychologie-natasha-campbell-mcbrid/ Mezitím, co si ji budete číst, tak si zmapujte ve svém okolí, kde se dá koupit kvalitní maso, vejce a zelenina apod.

Začněte vařit masové vývary – postup najdete zde https://zivakultura.cz/2015/09/vyvar-z-masa-a-vyvar-z-kosti/ a základní recept máme také u nás v kuchařkách https://eshop.zivakultura.cz/ Vývar dávejte synovi před každým jídlem. Alespoň lžíci, dvě a postupně množství zvyšujte.

Četla jste si náš článek Děti a GAPS https://zivakultura.cz/2013/06/deti-a-gaps/ Píši tam pár tipů, co dělat, když děti nechtějí nic jíst.

Zde máme také vypsané tipy jak se připravit na GAPS https://zivakultura.cz/2013/04/priprava-na-gaps-v-10-krocich/

Než budete na dietu připravena, můžete začít s vyřazením lepku, mléka a cukru. Což jsou nejproblematičtější potraviny. Vyhněte se procesovaným potravinám a sojovým produktům. A snažte se vařit vše od základů doma. Inspiraci najdete na našich stránkách, máme zde spoustu receptů. Až si na toto zvyknete, nebude pro vás GAPS tak komplikovaný.

 

 

 

Kontakt

Vladka Balcarová - konzultant zdravého životního stylu Náchod

Napište mi a já vás kontaktuji balcavla@seznam.cz