Elektrosmog

Elektrosmog je znečištění životního prostředí elektromagnetickým zářením.

Naše tělo pracuje také s el. a magnet. proudy a signály.Už i západní vědci začínají uznávat, že elektromagnetické znečištění způsobuje závažné biochemické změny....trvalý stres CNS, poruchy činnosti mozku, psychické vady, poruchy chování, arytmie, snížení činnosti imun. systému...atd.

 

Mobil a wiifi modemy kolem sebe šíří elektromagnetické pole o vysoké frekvenci,která rezonuje s biopolem člověka a rozrušuje ho. Tím dochází k poškozování zdraví. Kolem mobilu ale není nic vidět. Je to jako s elektřinou.

Známý výsměch: "Ty jsi blázen, to nic nedělá," končí v okamžiku, kdy stopa osciloskopu vliv prokáže. Co vychází z mobilu a přístrojů v domácnosti? Rušivé pole, které vychází jen v momentě, kdy je přístroj funkční.
Problém mobilu je ten, že se každé dvě minuty hlásí na věž. To znamená, že jeho uživatel dostává ránu za ranou. Wifina zas běží nepřetržitě. Lidi jsou v patologickém stavu každý den. S mobilem u postele pak celou noc.

Při zavádění mobilů na trh ale hygienici museli stanovit normy. A ty by nás měly chránit.Nechrání. Zákonodárci normy stanovili tak, aby fungoval mobil, a ne aby jehouživatele chránily. Na koho mají mobily nejhorší dopad?Na děti. Sedí ve škole denně mezi dvaceti až třiceti mobily. Pak hodiny u internetu. Mobily a internet na školách už jsou v některých státech zakázané. Proč dítě potřebuje mobil? Katastrofou jsou učebny informatiky pod wifi připojením.Jaký je teď dopad na mobilní školáky? Děti ve třídě nejsou schopné si nic zapamatovat, ztrácejí intuici,vnímavost, jsou nesoustředěné a agresivní.  Co se stane za deset patnáct let s člověkem, který denně telefonuje?  Mnoho lidí má narušenou imunitu. Až tak, že u některých nelze imunitní systém obnovit. Je to podobné jako u kuřáků. Po dvaceti letech strmě narůstá onemocnění rakovinou.  Onkologické statistiky mluví dost jasně.
 
V současné době je například spousta problémů se štítnou žlázou. To je první rezonanční pole mobilu. Pokud ji lékaři odoperují, nasadí léky a pacient bude fungovat dál. Medicína dokáže suplovat výpadky mnoha orgánů.Telefonu jsou ale blíž ucho a mozek. Uši a mozek odolávají rezonanci víc než štítná žláza. Mozek není první na řadě mechanickým poškozením,ale funkcí ano. Kdekoho dnes bolí hlava tupou bolestí.Jak si mají lidé chránit zdraví? Základ je mít od sebe mobil co nejdál. Do čtyř metrů je situace kritická. Na Západě se stává zvykem dokonce vypínat na noc všechny spotřebiče, protože na  domy jsou prošpikované elektrickými sítěmi.
Doporučujeme nemít doma wifi  modem a bluetooth. 

Elektrosmog

Nelze již přehlížet:

www.youtube.com/watch?v=s9O6UvauGTo

Účinky mikrovlnných zařízení na potraviny člověka

Zařízení pro vaření mikrovlnami původně vyvinuli a zkoumali němečtí vědci v rámci vývoje mobilního týlního zařízení, zkušebny nasazeného v průběhu invaze do Sovětského svazu. Těmito výkonnými elektronickými aparáty, umožňujícími masovou přípravu jídel, chtěla Wehrmacht řešit logistické problémy spojené s palivem pro polní kuchyně. Navíc nabízely mnohem rychlejší výdej stravy vojákům, než tradiční zařízení. Po počátečním nadšení však bylo od dalších experimentů tohoto druhu upuštěno. Jak sami zjistíte, stalo se tak z dobrých důvodů ...

Spojenci pak po válce objevili dokumentaci o lékařském výzkumu spojeném s vývojem těchto aparátů. Tyto dokumenty byly společně s experimentálním mikrovlnným vybavením převezeny do USA, kde je Ministerstvo války utajil s odvoláním na vědecký výzkum.

Některé z ukořistěných zařízení získali už předtím vědci v Sovětském svazu a začali je zkoumat samostatně. Získanými poznatky znepokojeni Rusové, kteří provedli zatím obezřetnější výzkum biologických účinků mikrovln, nakonec zakázali používání podobných zařízení zákonem, stanovili dosud nejpřísnější normy týkající se ochrany před expozicí mikrovlnami a jimi produkovanými polí a zveřejnili celosvětové varování o biologickém a environmentálním riziku vyplývajícím z užívání elektronických zařízení na těchto frekvencích (více informací WM magazín č.1).

Shrnutí lékařských výzkumů

Základní německý výzkum ohledně biologických účinků mikrovlnných zařízení vykonávala Humboldtova univerzita v Berlíně v letech 1942-43, tedy v období, kdy probíhalo vojenské tažení Barbarossa. Počínaje rokem 1957 až donedávna pak prováděl studia na tomto poli zejména Institut pro rádiové technologie a další vědecká pracoviště bývalého Sovětského svazu.

Společné zjištění německých a ruských výzkumníků mikrovln lze zařadit do zhruba tří kategorií: rakovinotvorné účinky, vlivy na výživnou hodnotu potravin a biologické účinky vystavení lidského organismu mikrovlnným emisím.

Působení mikrovln na potraviny:

Na potravinách vystavených mikrovlnám byly pozorovány následující změny:

Maso: během přípravy v mase vzniká známý karcinogen, d-nitrosodiethanolamin.
Proteiny: v proteinech dochází k aktivní destabilizaci biomolekulárních vazeb.
Zvýšená radioaktivita: mezi mikrovlnami zpracovanou potravou a libovolnou radioaktivitou v ovzduší vznikající "vazba" způsobí výrazný nárůst nasycení potravin částicemi alfa a beta.
Mléko a obilniny: v bílkovinných sloučeninách obsažených v mléce a obilných zrnech vznikají rakovinotvorné látky.
Zmrazené potraviny: použití mikrovln k rozmrazování potravin má za následek změny katabolismu (štěpení) glykosidů a galaktosidů [1].
Zelenina: už extrémně krátké vystavení syrové, vařené nebo mražené zeleniny mikrovlnám mění katabolismus alkaloidů [2].

Důsledky pro lidské tělo

Zažívací systém: labilní katabolismus potravin upravených v mikrovlnné troubě mění elementární potravinové substance a vyvolává poruchy trávení.
Lymfatický systém: V důsledku chemických změn v potravinových substancích se objevují poruchy funkcí lymfatického systému. Důsledkem je ztráta tělesné obrany vůči určitým formám novotvary (rakovinného bujení).
Krev: V krevním séru osob, které jedli mikrovlnami připravenou potravu bylo pozorováno vyšší než normální procento rakovinových buněk (cytoma).
Mozek: účinky zbytkového magnetizmu mohou vystavit psychoneurální receptory v mozku vlivu umělých mikrovlnných vysokofrekvenčních polí reléových stanic a televizních přenosových systémů.
Volné radikály: z určitých molekulárních formací stopových minerálů v rostlinných substancích (především v syrové kořenové zelenině) vznikají rakovinotvorné volné radikály.
Zvýšený výskyt rakoviny žaludku a střev: bylo pozorováno statisticky vyšší procento rakovinových růstů v těchto orgánech, plus všeobecné zhroucení periferní buněčné tkáně a postupná degenerace zažívacích a vylučovacích funkcí.

Mikrovlny a výživné hodnoty potravin

Vystavení mikrovlnám vyvolalo výrazné snížení výživné hodnoty všech studovaných potravin. Následují nejdůležitější výsledky.

Znehodnocení vitamínů a minerálů: v každé testované potravině poklesla biologická využitelnost podstatných živin. Jde například o B komplex, vitaminy C a E, základní minerály a lipotropní [3].
Rozpad vitálních energetických polí: kapacita vitálních energetických polí všech testovaných potravin poklesla o 60 až 90 procent.
Snížení stravitelnosti plodů a zeleniny: mikrovlny mění metabolické reakce a způsobilost integrace alkaloidů, glykosidů, alaktosidov a nitrilosidů [4].
Znehodnocení masa: mikrovlny v masu likvidují výživnou hodnotu nukleoproteinů [5].
Snížení kvality potravin: mikrovlny podstatně urychlily strukturální rozpad všech testovaných potravin.

Biologické účinky mikrovln

Vystavování mikrovlnným emisím má negativní účinky na celkové biologické zdraví lidí. To se nevědělo až do doby, než Rusové při experimentech s vysoce sofistikovaným vybavením odhalili, že lidé mohou být mikrovlnami nepriaznivopostihnutí aniž by jedli jídla vystaveny mikrovlnnému záření. Ukázalo se, že samotný vstup do energetických polí v okolí těchto zařízení má výrazně škodlivější vedlejší účinky. Na základě takto získaných poznatků Sověti v roce 1976 zakázali všechny mikrovlnné zařízení zákonem.

Zde jsou účinky, pozorované u lidí "nepřímo" vystavených mikrovlnám.

Postupný kolaps vitálního energetického pole: u osob zdržujících se v blízkosti zdroje mikrovln, například při zapnuté mikrovlnné trouby, dochází k oslabení vitálních energetických polí. Stav se zhoršuje úměrně délce expozice.
Snížení energie buněk: elektrické napětí v buňkách, zejména krevních av lymfatické tekutině, u lidí v blízkosti těchto aparátů klesá.
Destabilizace látkové výměny: potenciály aktivované v potravě externí energií jsou destablilizujíce a degenerativní.
Poškození buněk: klesá potenciál vnitřní buněčné blány potřebný při katabolickém procesu, což vede k jeho destabilizaci a narušenému přenosu živin do krevního séra.
Destrukce mozkových obvodů: elektrické impulsy na stykových potenciálech mozku degenerují a selhávají.
Narušení nervové soustavy: nervové elektrické obvody degenerují a selhávají. Symetrie energetických polí nervových center, jak v centrální, tak iv autonomních částech nervového systému, se rozpadá.
Ztráta bioelektrické aktivity: projevují se výpadky synchronizace bioelektrického napětí ve vzestupném retikulárním aktivačnomm systému (řídícím funkce vědomí) [6].
Snížená vitalita: lidé, zvířata a rostliny v okruhu do 500 metrů od provozovaného zařízení trpí dlouhodobou a kumulativní ztrátou vitality.
Poškození nervové soustavy a lymfatického systému: v celém nervovém systému a lymfatické soustavě se tvoří permanentní "depozity" zbytkového magnetismu.
Hormonální nerovnováha: tvorba hormonů a udržování hormonální rovnováhy u mužů i žen se postupně zhoršuje a nakonec přeruší.
Narušování mozkových vln: úroveň poruch vzorců signálů mozkových vln alfa, delta a theta je nápadně vyšší, než je obvyklé.
Duševní poruchy: v důsledku neuspořádaných průběhů mozkových vln se projevují negativní psychické efekty. Patří k nim ztráty paměti a schopnosti koncentrace, snížení emocionálního prahu, zpomalení myšlenkových pochodů a přerušovaný spánek, při statisticky vyšším procentu u jednotlivců dlouhodobě vystavených nepřetržitým okrajovým emisím a vlivům polí produkovaných mikrovlnným zařízením, ať už šlo o mikrovlnné trouby nebo jiná mikrovlnná zařízení (obsluhy radarů ...).

Potenciální využití důsledků poškození mikrovlnami ke kontrole mysli.

V důsledku náhodné tvorby reziduálních magnetických depozit a vazeb uvnitř biologických systémů těla (poškození nervové a mízní soustavy) nakonec mohou být zpřístupněny ovlivňování neurologické systémy (v první řadě mozek a nervová centra). Déletrvající expozice může mít za následek dlouhodobou depolarizaci tkání neuroelektrických obvodů. Jelikož tyto vlivy mohou způsobit prakticky nevratné poškození neuro-elektrické integrity různých součástí nervového systému [7], je příprava potravy v mikrovlnné troubě v každém ohledu nedoporučitelná. Efekt zbytkového magnetismu může vystavit části psychoneurálních receptor v mozku vlivu uměle produkovaných mikrovlnných vysokofrekvenčních polí.

Sovětský buropsychológovia, mimo jiné, teoretizovali o možnostech psycho-telemetrických účinků (tzn. Ovlivňováním lidského chování rádiovými signály vysílanými na kontrolovaných frekvencích). [8] Zvažovali, zda by pak vhodné subjekty - zcela nevědomky, pod prahem vnímání - prováděly příkazy přijímané prostřednictvím mikrovlnných přenosů, působících prostřednictvím již zmíněných narušení psychoneurálních receptorů na jejich psycho-energetická pole. Z tohoto důvodu, a kvůli 28 shora uvedeným kontradikaciám, je použití mikrovlnných aparátů v libovolné formě s konečnou platností riskantní. Současné vědecké názory v mnoha zemích však tomu, co ilustroval zmíněný sovětský zákaz, zjevně oponují.

 

Škodlivé záření na Vás nebude mít škodlivý vliv, když budete mít vysokou imunitu, řádně a poctivě se detoxikovat..

Geopatogenní zóny (GPZ)

Zemské:

GPZ jsou zemské zóny (energie), které vyzařují ze země a negativně narušují aurické pole všeho živého. Dříve se jim říkalo dračí žíly. Určitě občas máte pocit, že když vejdete do nějaké budovy, necítíte se tam dobře, aniž by jste věděli proč tomu tak je, zpravidla tuto informaci poskytnutou vaší intuicí potlačíte. V tomto případě je nanejvýš pravděpodobné, že jste se setkali s GPZ.

V minulosti v Číně, než postavili nový dům, nechali změřit v příslušném místě GPZ. Pokud je tam byla zóna negativní, pozemek zůstával prázdný a nikdo na něm nechtěl stavět. V současné době, vzhledem k nedostatku místa a ekonomickým podmínkách se na GPZ velmi nebere zřetel. Stane se, že se na pozemku se špatnými zónami zpravidla v obchodních centrech, je na těchto místech prokázaná menší návštěvnost zákazníků, časté onemocnění zaměstnanců. Ani lidé, kteří zde nakupují se necítí dobře. I zde v Čechách se dříve bral na GPZ zřetel. Tyto zóny nenajdete v kostelích a ani na hradech a zámcích s výjimkou hospodářských částí.

Proto doporučuji, než si koupíte nový dům, byt, či parcelu, nechat si před podpisem smlouvy místo proměřit odborníkem. Vynaložené prostředky se vyplatí., a to i v případě, že sami dokážete GPZ najít. Je to z toho důvodu, že v případě, že máte na nemovitosti osobní zájem , jsou zde přítomny emoce a ty by mohly konečný výsledek měření velmi zkreslit.

ImageJsou zvířata, kterým pro člověka negativní zóny naopak velmi vyhovují. Například kočky si sedají nejraději na negativní zóny, na špatných energiích si staví domov také mravenci a vosy.

Naopak psi, krávy, zajíci sedají raději na dobré zóny. Před mnoha lety, pokud si chtěl někdo na vesnici postavit dům, vypustil na louku krávu. Kde kráva lehla, tam se stavěl dům.

Také některým rostlinám se daří dobře na špatných zónách, je to např. dieffenbachia, asparágus, duby, houby.

Dále bylo zjištěno, že potraviny, umístěné na GPZ se rychleji kazí, plesniví.

Velkým problémem jsou silnice, které byly postaveny v GPZ. Často se zde vyskytují těžké nehody. Příkladem je dálnice D1 – oblast Devět křížů.

Jsme-li vystaveni krátkodobě těmto negativním vlivům, nevadí. Pokud se ale na takovéto zóně celý den pohybujeme, nebo dokonce na ni spíme, začneme trpět různými chorobami, které se neustále i po úspěšném vyléčení vrací, můžeme být neustále unavení a sami nevíme, co se s námi děje. Spíme-li na této zóně, cítíme se ráno nevyspalí a naše tělo je stále víc oslabené. Děti, cítí negativní místa velice silně a pokud mají umístěnou postýlku na zóně, budí se v noci, často pláčí, neustále v postýlce ve spánku cestují, ráno je nacházíme natlačené na bok postýlky.Často také chtějí k rodičům do postele.

ImageLidé, kteří se na negativních zónách často zdržují, špatně reagují na léčení energií, na akupunkturu, homeopatii. Když mi přijde do poradny klient, kterému terapie s energií ani po dvou sezeních vůbec nepomáhají, je zde velká pravděpodobnost, že většinu dne, či noci na zóně sedí, či leží.

Můj učitel, psychotronik Milan Horák pracuje při měření zón v bytech i s negativní energií, přicházející z vesmíru. Věnuje se této problematice již třicet let a své zkušenosti předal i mně a já při měření zón postupuji podle jeho doporučení.

Vesmírné zóny jsou pro nás nebezpečnější, než GPZ, protože jsou silnější a pro člověka, který je dítětem Země, jsou cizí.

Odrušovače

Intuicí jim moc nevěřím, ale vím, že je to v současnosti pro mnohé obchodníky více než dobrým obchodním artiklem. Některé metody ale mohou zmírnit neblahé účinky zón na člověka, všechno je jen dočasně.

Už delší dobu se v prodeji objevuje celá řada zařízení a přístrojů o kterých prodejci tvrdí, že spolehlivě odruší GPZ. Jaké je potom rozčarování majitele domu, který si pozve do domu senzibila, který tyto GPZ potom detekuje a on je má přitom spolehlivě odrušené ! S tímto jsem se setkal mnohokrát, když si mě lidé pozvali na změření GPZ, protože po předchozím změření někým jiným od kterého zakoupili odrušovače, jejich zdravotní potíže neodezněly. Opravdu byli tito lidé rozčarováni a překvapeni, že jsem GPZ naměřil na jiných místech. Tímto jsem se utvrdil, že naivita některých lidí je přímo ukázková. Prodejci odrušovačů a "senzibilové" v jedné osobě pracují stále podle stejného scénáře - tj. nachází GPZ v dětských postýlkách a manželských postelích. Uznejte sami na co budu kupovat odrušovač, když mohu přemístit postele ? I přesto se najdou tací, kteří zakoupí odrušovací vložky do postelí za několik desítek tisíc. Tvrdím, že odrušení GPZ není možné!

Dlouholetým vlastnoručním a neustálým zkoušením a měřením jsem zjistil, že některá zařízení sice dokáží snížit intenzitu vyzařování GPZ, ale nakonec všechny po určité době přestanou fungovat. Ještě je k tomu nutné podotknout, že intenzita GPZ je v průběhu roku rozdílná – zejména u podzemních vodních toků.

Jediným spolehlivým prostředkem jak se vyhnout škodlivému záření GPZ je přemístění lůžka, pracovního stolu nebo oblíbeného místa kde trávíme více času mimo vyzařování GPZ.

Již pravidelný 2 hodinový pobyt na GPZ se negativně podepisuje na zdravotním stavu člověka v souvislosti s intenzitou vyzařování. Intenzita GPZ je mnohem vyšší na místě křížení pásů GPZ. GPZ nabývají rozdílných hodnot intenzity záření v průběhu dne - mezi 2 až 6 hodinou ranní je intenzit a vyšší.

"Používaná odrušení GPZ" :
Soustava pyramid umístěná v krabičce, vrstvy igelitu, zrcadla otočená k zemi, vrstvy alobalu, olověné pláty, vrstvy křišťálu, nebo křemenné drti, kovové pentagramy a různé geometrické tvary vč.oblíbených kovových spirál vkládaných pod lůžko , elektronické přístroje k tomu sestrojené, různé stínící dečky atd .Tyto jsou lidem pod různými scénáři doporučovány a to dokonce pod záminkou vědeckých výzkumů, nabízejí měření zdarma a nakonec vám prodají produkt v cenách mnoha tisíc korun!!

Doporučení:

V případě, že se vám neustále navrací různá onemocnění, které náhle ustupuje již po několika dnech pobytu na jiném místě, tak potom můžete uvažovat o tom, že si necháte přeměřit prostor vašeho domu, nebo bytu a potom přemístíte nábytek atp. Můžete si přizvat mě, nebo někoho na koho dostanete doporučení, případně si vyberte někoho vlastní intuicí.

Ochrana před zářením

Přístroj  Neitronic  je  prostředek  k  individuální ochraně  před  elektromagnetickými  paprsky.  Je určen pro osobní počítače, televize, radiotelefony  a  mobilní  telefony,  mikrovlnné  trouby,  monitory a plazmové obrazovky.    Neitronic  je  speciální  anténa  s ...
 
Přístroje Neitronic jsou prostředky k individuální ochraně před elektromagnetickými paprsky. Jsou určeny pro osobní počítače, televize, radiotelefony a mobilní telefony, mikrovlnné trouby, monitory a plazmové obrazovky. Model MG-04 je určený pro ochranu před zářením osobního počítače a televize...

 

 

 

Kontakt

Vladka Balcarová - konzultant zdravého životního stylu Náchod

Napište mi a já vás kontaktuji balcavla@seznam.cz