jak na parazity

Je možné používat doma přístroj Super Ravo Zapper,

vřele doporučuji.

Nebo v poradně:

Plazmový generátor RPZ 14

Plazmový generátor RPZ 14 využívá princip bezkontaktního přenosu frekvencí dle poznatků a praxe průkopníka této metody selektivního ničení mikroorganismů, kterým byl Dr. Royal Raymond Rife. Plazmový generátor české konstrukce od společnosti Z-technology s.r.o. pracuje naprosto přesně, bez zkreslení výstupních impulsů. Patří na první místo ve světě. Jde zatím o nejdokonalejší přístroj tohoto druhu, který je v současné době k dispozici. Plazmový generátor RPZ 14 dokáže tyto mikroorganismy zničit, nebo narušit jejich „maskovací“ obal na membránách. Po narušení obalu imunitní systém začne tyto mikroorganismy ničit a dochází tak k samovolnému uzdravení, pokud jsou dodrženy doporučené postupy. Všechny nemoci mají své původce a všechny živé mikroorganismy vibrují na svém frekvenčním pásmu nebo přesné frekvenci. Do plazmového generátoru zadáváme přímo pásma individuálně naměřená na míru a tím se dosahuje výborných výsledků. Buněčná stěna se rozkmitá až dojde k rozpadu patogenů. Díky analýze celého těla a nalezení mikrobiální zátěže a parazitů F-scanem, dochází při aplikaci plazmového generátoru k likvidaci patogenů, pročištění a nastartování imunitního systému a to souvisí s pozitivním vlivem na jednotlivé orgány v těle. Ničí většinu získaných živých zátěží, které oragismu škodí a to dokonce i v kostech. Na odplavení toxinů z rozpadlých patogenů a na nastartování přirozené imunity po plazmování je nutné dodržovat doporučenou individuálně nastavenou suplementaci v nejvyšší prověřené kvalitě. Je nutné si uvědomit, že při rozpadu plísní, virů, bakterií a parazitů dochází ke zvýšenému vyplavování toxinů, kyselin, cukrů. Je proto možné, že než se s tím tělo vyrovná, může se dostavit únava, nevolnost, střevní obtíže (průjem či vyšší počet vyprazdňování), v případě většího množství uhynulých velkých parazitů může dojít k zácpě. Je proto nezbytně nutná komunikace s klientem. Po terapii nedoporučujeme absolvovat jaterní testy i testy na cukrovku, pravděpodobně nebudou dlouhodobě vypovídající.
Plazmování není vhodné při těhotenství a pro osoby s kardiostimulátorem či transplantátem. Omezeně lze použít při dialýze.

Frekvenční rozsah plazmového generátoru.docx (12188)


Plazmový generátor RPZ 14 je experimentální přístroj, není zdravotnický prostředek.


Po plazmování doporučujeme individuální terapii, enzymoterapii a alkalizaci těla.

 Délka plazmování je individuální.


 

 

Kontakt

Vladka Balcarová - konzultant zdravého životního stylu Náchod

Napište mi a já vás kontaktuji balcavla@seznam.cz