Patní ostruhy

Na ostruhy doporučuji minimálně 2-3 měsíce:
Assimilator (2-0-2) - s jídlem.
Coral Burdock Root (1-0 1).
Coral AlfAlfa (2-0-2). 
H-500 ( 2-2-2)  a poctivě pit Coral-Mine.