ROZTROUŠENÁ SKLEROZAAutoimunitní nemoc - je léčitelná?

 
U RS je hodně důležité řešit psychosomatiku, lidé s RS mají většinou hodně nízké sebevědomí. Je to autoimunní a pokud člověk nemá rád sám sebe, nebudou se tak chovat ani jeho buňky
. Bývají tam paraziti a hodně toxinů, některé zdroje uvádí, že spouštěčem mohou být chlamydie. Určitě to chce komplexní očistu těla, protiparazitální program,  začít  určitě pít coral mine, H500, lecitin, aby se toxiny pomalu dostávaly z těla pryč.
Dále se u lidí s RS doporučuje dodávat vitamín B, většinou ho bývá nedostatek ( Tasty), dále upravit životosprávu,   tělo bývá překyselené, zařadit hodně zásaditých potravin. Strachem pak plánujete ledviny, podpořit tedy i ty ( alfa, lékořice). Je to běh na dlouhou trať, ale myslím  že už tady Oksana RS dříve řešila, určitě vám napíše nějaké dávkování. Chce to postupně a nic neuspěchat.
 
ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA ...
Když se řekne sklerotik, pravděpodobně se vám vybaví roztržitý stařík, který nepoznává své známé. Tento popis však spíše vystihuje jiné mozkové degenerativní onemocnění .... Alzheimerovu chorobu.
Roztroušená skleróza je totiž onemocněním mladého věku.
Nejčastěji začíná mezi dvacátým a čtyřicátým rokem, vzácněji dříve, vznik po padesátce je spíše raritou. K prvním příznakům vůbec nepatří poruchy paměti, spíše jde o poruchy zraku (ty jsou snad nejčastější), poruchy hybnosti (přechodné obrny), poruchy citlivosti, brnění. Protože jsou příznaky často zcela necharakteristické, bývá diagnóza stanovena mnohdy až po mnoha letech od počátku prvních projevů. Přitom léčba těch nejranějších stadií má prokazatelně daleko lepší efekt; může zpomalit průběh onemocnění a zmírnit poškození mozku a míchy, než když se s léčbou začne později.
Jedná se o nejčastější chronické zánětlivé neurologické onemocnění mladých dospělých.
Ženy “napadá” roztroušená skleróza dvakrát častěji než muže. To znamená, že mezi Vámi žije zhruba třináct tisíc lidí, kteří by se bez léčby za několik let ocitli na invalidním vozíku.
V současné době již platí, že RS život výrazně nezkracuje, ale vede různě rychle k invaliditě.
U někoho proběhne jeden záchvat (ataka), který nezanechá žádné následky, nebo jen minimální, k druhému se stále vrací a vždy zanechá “suvenýr” v podobě trvalého a narůstajícího postižení (zpočátku zejména poruchy hybnosti a citlivosti, ale časem se přidávají poruchy funkcí močového měchýře, sexuálních funkcí, klesá duševní výkonnost, schopnost soustředění, zhoršuje se paměť).
Častým “průvodcem” RS je deprese. V nejhorším případě (naštěstí vzácně) proběhne pouze jeden dlouhý záchvat nemoci vedoucí po měsících ke smutnému konci.
POMÝLENÁ IMUNITA
Podkladem onemocnění je “omyl” imunitního systému. Na podkladě genetické dispozice a v přítomnosti spouštěcího mechanismu (stres, infekce, jakákoli zátěž), ev. i určité virové infekce dochází k průniku některých složek imunitního systému z krevního oběhu přes mozkové a míšní obaly až k samotné centrální nervové soustavě. Tam “pomýlená imunita” napadá nejprve nervové obaly (myelin) a vzápětí i nervové buňky, vzniká zánět, který se “hojí” jizvou. Plnohodnotná nervová tkáň je tedy nahrazena nefunkčním vazivem, kterému se v případě RS říká plak. Výsledkem je zpomalené až přerušené vedení vzruchu nervem. Svaly, které se hýbou tehdy, když je nervový vzruch “podráždí”, bez činnosti slábnou, čímž se pohyblivost nemocného dále zhoršuje. U mnoha pacientů bez správné rehabilitace dochází i k bolestivým stažením svalstva (spasticitě), která hybnost dále výrazně omezuje. Zákeřností RS je skutečnost, že k poškození nervů může docházet i v době, kdy nemá nemocný žádné potíže.
LÉČBA BYLINKAMI .... s TČM ...
JE MOŽNÁ, VYLÉČENÍ (ZATÍM) NIKOLI ...
Současná terapie roztroušené sklerózy má dva cíle. Prvním z nich je zvládnout co nejrychleji akutní stadium ... záchvat (ataku), to znamená odstranit poruchy hybnosti, zraku, citlivosti. Druhým a velmi důležitým úkolem léčby je zabránit postupu choroby, aby nedocházelo k dalšímu úbytku nervové tkáně.
K tomu slouží přípravky ovlivňující imunitu, například interferony (s Betaferonem jsou již šestnáctileté zkušenosti) a gatiramer acetát.
Zkouší se monoklonální protilátky. Tyto léky se podávají v injekcích.
PŘÁTELSTVÍ POMÁHÁ
“Každý má jiné obtíže, ale nesmírně důležitá je jak psychika, tak i rodinné zázemí.“ Paradoxně Vás může RS obohatit, ale může vám i hodně vzít, pokud jí to dovolíte…
A co Vám může ta nemoc dát?
Nejen nové přátele, ale i poznání, že není třeba trápit se nad hloupostmi, ráno můžete vstát a mít radost nejen z toho, že třeba svítí sluníčko, ale že chodíte, vidíte a vůbec ... že jste…” Já s RS žiji od svých 32let a přírodní cestou jí řeším oprakticky stále ....
...... RS je u mladých dospělých jedním z nejčastějších onemocnění centrálního nervového systému.
Sklerózou se míní jizvy (odborně plaky či léze) v tkáních mozku a míchy, které vznikají jako následek zánětu, jenž je vyvolán chybnou imunitní reakcí.
Při RS je nejdříve poškozována ochranná myelinová pochva, tedy vrstva buněk pokrývající nervová vlákna v centrálním nervovém systému, čímž je způsobeno zpomalení vedení impulsu nervem.
Později zanikají i nervová vlákna, čímž jsou definitivně porušeny funkce nervové soustavy, hybnost i činnost mnoha orgánů.
RS není přímo dědičná, i když genetická náchylnost hraje v jejím vývoji určitou roli.
RS není nakažlivá.
RS se vyskytuje více u žen než u mužů (2 – 3× častěji).
RS se obvykle diagnostikuje ve věku 20 až 40 let, ačkoli začátek může být dřívější.
Vzácně je RS diagnostikována ve věku pod 12 a nad 55 let.
RS dnes již významně neovlivňuje délku života.
RS je běžnější v zemích dále od rovníku. Proto se uvažuje i o tom, jaký má na jejím vzniku podíl nedostatek vitaminu D, který se vyrábí v kůži účinkem slunečního záření.
Neexistuje žádný lék, který umí RS vyléčit, avšak v současnosti jsou k dispozici přípravky, které mohou průběh nemoci zmírnit.
Mnohé z příznaků RS lze úspěšně zvládat a léčit za pomoci celostní medicíny .......
Máme i doporučení, ale každý je jiný a je třeba tak postupovat.

 

 

 

Kontakt

Vladka Balcarová - konzultant zdravého životního stylu Náchod

Napište mi a já vás kontaktuji balcavla@seznam.cz