HydraCel

6éml

HydraCel je minerální koncentrát, který má vliv na vlastnosti tělních tekutin v okolí buňky: hodnotu pH, povrchové napětí a průměrnou vodivost. Vytváří podmínky pro její další aktivnější účast v biochemických procesech v těle a účinné vstřebávání živin.

Koloidní minerální uskupení jsou zdrojem negativně nabitých iontů. Působí jako drobné magnety, přitahují ke svému povrchu molekuly vody a v konečném výsledku vznikají struktury tekutých krystalů. Elektrický náboj, který vzniká na těchto krystalech, upravuje vlastnosti vody. Koloidní oxid křemičitý má tvar mikro kuliček o průměru asi 5 mm, které jsou seskupeny do větších struktur. Takové částice mají na svém povrchu elektricky nabitá místa. Snadno se spojují s vodou a s látkami, které rozpouštějí tuky a mají fyzikální vlastnosti, které nejsou typické pro jiné formy oxidu křemičitého.

Dříve než budou živiny vstřebávány organizmem, musí být rozpuštěny. Látky rozpuštěné ve vodě mají vlastnost, nazývanou kritické povrchové napětí (CPN) - maximální povrchové napětí. Když je tato hodnota vyšší, látka se nenamáčí. CPN se určuje podle počtu elektrických nábojů na povrchu látky. Voda namáčí povrch díky výskytu vodíkové vazby. Vodíkové atomy, které tvoří molekuly vody, mají kladný náboj. Aby povrch mohl být namočený, měl by být negativní elektrický náboj.

Elektrický náboj na koloidních částicích je mnohem vyšší než náboj vodíkového spoje. Po přidání koloidních minerálů do potravin se připojují k povrchu živiny, tím vytvářejí obrovské množství lokalit, kde se uskuteční připojení prostřednictvím vodíkových vazeb v celém objemu kapaliny. Výsledkem je 100% schopnost namáčení produktu.

Živiny, které se rozpouštějí v tuku, nejsou schopné namočení vodou, po převedení částic do koloidní struktury vytváří drobné kuličky, které se spojují s vodou z vnějšku. Vnitřní povrch se spojí s olejem. Na povrchu vzniká negativní náboj. Právě tento náboj způsobuje vstřebávání koloidních částic z tenkého střeva. Důležitým znakem těchto částic je to, že se dostanou do těla, bez pomocí jater. Oxid křemičitý se vstřebává přes nepoškozenou sliznici tenkého střeva, prochází lymfosystémem a krevním oběhem do ostatních tkání. Tak se živiny spojené s koloidními minerály vodíkovými vazbami snadno dopraví k jakékoli buňce lidského těla.

* - Potravina určená pro zvláštní výživu.

Složení: nanoklastry (čištěná voda, oxid křemičitý, uhličitan draselný, síran hořečnatý), olej ze světlice barvířské.

Dávkování: Doplněk stravy. 8 kapek na sklenici vody nebo 1 lžička do 3.78 l (1 galon) s čistou vodou.

Kontraindikace: nebyly zjištěny.

Skladování: Skladujte v chladném, suchém a tmavém místě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevystavujte přímému slunečnímu světlu.

Výrobce: Royal Body Care (USA - Kanada).

Kontakt

Vladka Balcarová - konzultant zdravého životního stylu Náchod

Napište mi a já vás kontaktuji balcavla@seznam.cz