Proč jsou produkty Coral ojedinělé a účinné.

25.03.2015 20:20

Buněčná výživa

Všechny produkty Coral jsou velmi účinné, kvalitní a hlavně chutnají, protože neobsahují chemické látky, sladidla, plnidla a další nesmysly.

www.youtube.com/watch?v=RxwarymVmS8

  • - vysokokvalitní výroba zpřírodních surovin ( výroba JAPONSKO, ŠVÉDSKO, USA, KANADA)
  • - současná vědecká výroba - nanoklasterná technologie ( zpracována laureáty Nobelovy ceny voblastech biochemie). Napomáhá maximálně efektivnímu a celkovému udržení biologicky aktivních prvků, živin a bezprostřední přijímání látek buňkami organismu.
  • - Nejlepší ruské rozpracování voblastech vědecky náročných technologií, současná výroba unikátních přístrojů pro zvýšení kvality života člověka

Pro zachování, obnovení a podporu zdraví člověka se musí v průběhu života držet základních pravidel systému:

Co je to buněčná výživa a co může znamenat pro zdraví mé a zdraví mojí rodiny?

Buněčná výživa zabezpečuje správnou, plnohodnotnou výživu pro buňky našeho těla. Umožňuje našim buňkám růst, regenerovat a vykonávat své přirozené funkce s maximální efektivitou, a to tou nejpřirozenější formou za pomoci přírody.

Výsledkem je, že se cítíme a vypadáme lépe a jsme také schopni lépe se bránit proti chorobám. Dodání správné výživy je značně komplikovanější, než jen eliminování určitých přebytků v průměrné stravě. Je to dokonce komplikovanější než přidání pár vitamínů, zdravého jídla, ovocných šťáv atd..

Buněčná výživa začíná používáním komplexního nutričního programu, který zahrnuje všechny základní mikroživiny, dále pak jezením vyvážených jídel a vyhnutím se přebytků, které jsou známé jako potenciálně škodlivé. Zároveň to znamená využívání informací z botanického světa, to znamená vlastností bylin, které mají potřebné výživné schopnosti.

Většinu živin, které konzumujeme, absorbujeme prostřednictvím klků v tenkém střevě. To jsou malé výběžky, které jsou specializovány na absorbování živin. Bereme jako samozřejmost, že naše tělo absorbuje vše plně a efektivně. Naneštěstí je absorbování živin našimi těly sníženo a ovlivněno špatnými stravovacími návyky, neustálými dietami a stresem, který tak často provází dnešní moderní život.

Toto je cesta jak můžeme pracovat proti některým škodlivým efektům jako jsou špatné stravovací návyky, stres a dokonce i menší nemoci. Nastartujeme tak proces regenerace a povzbuzení buněk správnou výživou. Ale buněčná výživa zachází dokonce i dál. Důležitá část buněčné výživy je skupina mikroživin a bylin, které pomáhají energizovat buňky v těle, takže je jejich funkce více efektivní a přispívají k podpoře zlepšení zdraví a vitality.

Produkty buněčné výživy Coral Club jsou sestaveny tak, aby naše tělo bylo schopno vstřebat všechny výživné látky, které naše buňky mohou efektivně a kompletně využít. Přirozeným výsledkem tohoto procesu je, že jsou naše buňky lépe vyživovány. Jak to můžeme pocítit? Celkovým vzrůstem energie, vitality a lepším zdravím.

Podstatou neradostného stavu - nemocí - je nesprávná životospráva a v ní nesprávná výživa spojená s nedostatkem pohybu. To je pravda, avšak řečená příliš povrchně. Skutečnou podstatu nemocí je třeba hledat až na úrovni buněk - v jejich nesprávné výživě. Buňky nejsou nemocné. Buď pracují správně nebo špatně. Nemocné jsou orgány. Naše zdraví závisí především na správné činnosti buněk, ze kterých se orgány skládají. Aby mohly buňky správně fungovat, potřebují správné „palivo". To jsou přirozené látky, které by měly být obsažené ve zdravé neponičené potravě. Opět řečeno příliš povrchně.

Potrava se dělí na dvě skupiny. První skupinou jsou makroprvky. To jsou hlavně tuky, cukry, bílkoviny. Těch máme dostatek. Druhou skupinu tvoří váhově titěrné mikroprvky, ono „katalyzátorové palivo" pro buňky. Jsou to vitamíny, minerály, stopové prvky, enzymy, flavonoidy, esenciální kyseliny a další, bez kterých buňky nemohou správně pracovat. Oproti makroprvkům mají mikroprvky dvě hlavní nevýhody. Když jich máme nedostatek, tak o tom nevíme, protože tělo si o ně neumí říci jako u žízně nebo u hladu. Druhou nevýhodou je, že se dlouho nic neděje. Někdy celá desetiletí. A pak to najednou přijde jako blesk z čistého nebe. Například rakovina. Jak to, vždyť jsem vždy žil střídmě, dokonce ani nekouřím? Proč mě najednou vypovídají klouby? Já, a zvýšený krevní tlak? Celou dobu jsem sportoval a teď - infarkt? A navíc cukrovka? Na druhou stranu je fakt, že bez pohybu není života, ale ono není bez pohybu ani zdraví.
Nejen podle našeho názoru je příčinou toho všeho nejméně z 80% nedostatečná výživa buněk srdečního svalu, stěny krevních cév a dalších buněk. Tak dochází ke zhoršování pružnosti tkání a cév. Správná výživa buněk vychází podle posledních vědeckých poznatků z komplexnosti zastoupení výživových látek a z jejich synergie. Požadavek komplexnosti je logický. Vitamíny, minerály a stopové prvky se v přírodě vyskytují vždy v ucelených živých komplexech. Požadavek na synergickou vyváženost je rovněž namístě, protože synergie výživy dokáže účinky jednotlivých látek komplexu nejen sčítat, ale i násobit. Příklad. Vitamín C a bioflavonoidy se navzájem doplňují a působí synergicky. Jejich biologické spolupůsobení je 10ti až 20ti násobně vyšší, než při samostatném nasazení jednoho nebo druhého - byť byly nasazeny ve zvýšených dávkách. Buňky pro svou práci nepotřebují nic víc, než přirozenou výživu.

Podstata nedostatečné výživy buněk aneb důvod chronického nedostatku buněčných výživových mikrolátek spočívá:

1) ve způsobu pěstování (zhoršování životního prostředí, intenzivní chemické ošetřování, systematické vyčerpávání zemědělských půd),
2) v navazujících ztrátách při výrobě (dlouhodobé skladování, dozrávárny, průmyslové zpracování potravin),
3) v jejich urychleném rozkladu (jedy, léky, umělé přídatné látky do potravin),
4) v jejich zvýšené spotřebě vlivem narůstající civilizační zátěže (nemoci, stres, kouření, alkohol),
5) též ve stáří, těhotenství, při sportu,
6) ve snaze mocensky ovládnout světovou distribuci pomocí geneticky modifikovaných potravin, jejichž větší výnosy a odolnost proti škůdcům nevyváží nemožnost vyklíčení osiva, takže pěstitel je nucen vždy znovu nakupovat nové drahé geneticky modifikované osivo od výrobce (osivo terminátor, Monsanto, vlna sebevražd farmářů v Indii) a též
7) v podhodnocení, až přehlížení důležitosti jejich přívodu do organizmu. Vzhledem k nízké ziskovosti (přírodní látky nelze na rozdíl od chemických sloučenin patentovat) leží tato oblast mimo hlavní zájem farmaceutického průmyslu, potravinářského průmyslu, jakož i navazujícího průmyslu zdravotnického.

Nic z uvedených důvodů nenaznačuje snahy o zlepšení situace, protože v podstatě jsou všichni spokojeni. Zemědělci dosahují pomocí několika složek v umělých hnojivech vysokých výnosů, aniž by se museli starat o obsah ochranných látek pro zdraví, výrobci léčiv nejsou kráceni o vysoké zisky, výrobci potravin nemají starost se ztrátami při skladování a zásobování, hygienické orgány jsou spokojené s dodržováním vysokých hygienických norem, dopravci si přijdou na své při dopravě potravin napříč kontinenty, odchodní řetězce mají k dispozici dlouhé záruční lhůty dobře ošetřených potravin a mnozí pacienti jsou spokojeni se svým relativním zdravím, protože lékaři je dovedou zbavit nejhorších následků nemocí, aniž by se museli starat o skutečné příčiny jejich vzniku. Pacienti tak přežívají po delší dobu, než před padesáti léty, lékařská věda musí a proto může požadovat stále větší částky na vývoj stále modernějších lékařských přístrojů a postupů léčby.

Bylo by zdlouhavé a těžké procházet všechny výživné a biochemické aspekty  buněčné výživy Coral Club v několika odstavcích, ale je jednoduché vyzkoušet naši buněčnou výživu a pocítit ten rozdíl.

Kontakt

Vladka Balcarová - konzultant zdravého životního stylu Náchod

Napište mi a já vás kontaktuji balcavla@seznam.cz