Korálová voda

26.05.2014 21:30

KORÁLOVÁ VODA

Ionická, alkalická, antioxidační koupel pro vaše buňky

Již po mnoho desetiletí vzbuzuje pozornost celého světa skutečnost, že obyvatelé ostrovů Okinawa a Tukunoshima se dožívají v světovém průměru nejvyššího věku. Vědci z mnoha končin světa zkoumali tento jedinečný úkaz a zjistili, že je to především unikátním složením vody, kterou pijí. Díky produktu Coral Mine můžete mít i vy prospěch z každodenního pití korálové vody vzhledem k tomu, že jsme složeni ze 75% z vody, nepochybujeme o tom, že právě kvalita vody má dalekosáhlý vliv na vitalitu a zdraví celého našeho těla.

 

ČÍM SE KORÁLOVÁ VODA LIŠÍ OD BĚŽNÉ VODY?

ORP a povrchové napětí vody

Oxidačně-redukční potenciál (ORP), známý také jako redox potenciál, je jednot­ka chemické aktivity prvků nebo sloučenin v reverzibilních procesech spojených se změnou iontového náboje. Hodnota oxidačně-redukčního potenciálu (Eh) se vyjadřuje v milivoltech (mV). V přírodě ve vodě se hodnota Eh pohybuje v roz­sahu od - 400 do +700 mV.

Redox reakce jsou hlavními procesy, které zajišťují životní funkce každého živé­ho organizmu. Energie uvolňovaná v průběhu těchto reakcí je spotřebována na udržování homeostázy organizmu a regeneraci buněk. Běžně se ORP vnitřního prostředí lidského organizmu pohybuje v rozsahu od -100 do -200

mV, pokud je tento organizmus v regenerovaném stavu.

ORP běžné pitné vody (voda z kohoutku, balené vody) je téměř vždy větší než nula, a obvykle se nachází v rozmezí od +150 do +300 mV.

Vědci tvrdí, že pokud tělo neustále musí vyvažovat redox procesy v lidském těle, pak je to jedna z hlavních příčin vzniku mnohých onemocnění. Proto je rozum­né konzumovat vodu s ORP v minusových hodnotách. Taková voda je zároveň silným antioxidantem.

Destilovaná voda má běžně ORP kolem +130mV. Když se do ní přidá lg Coral Mine, pak okamžitě ORP klesne na -273mV. To znamená, že Coral Mine obohatí vodu o 100.000X více volných elektronů a vybaví jí obrovskou antioxidační schopností. Také snižuje povrchová napětí vody a v důsledku toho korálová voda rychleji hydratuje tkáně.

 

Ph

Naše tělo přísně udržuje stabilní slabě zásadité vnitřní prostředí. pH krve se po­hybuje kolem 7,35 - 7,45 a jakákoli větší odchylka je pro člověka smrtelná. Po­kud se organismus překyseluje kyselinotvornými potravinami nebo tekutinami, tělo má několik regulačních mechanismů, jak si udržet krev v tomto rozmezí. Pokud je kyselin příliš, nastávají radikální změny v naší krvi a to se projevuje pak v celém těle. Na čistotě krve totiž závisí celá výměna plynů, okysličení organis­mu, dodání živin do tkání a odstraňování odpadu z těla! Abychom tělu pomohli udržovat acidobazickou rovnováhu, je moudré pít zásadotvorné tekutiny a ne kyselinotvorné. Odborníci na otázky pH se shodují na tom, že na zneutralizování sklenice nápoje o pH 2,5 potřebujeme minimálně 32 sklenic vody o pH alespoň 8. Lidé ve velkém nevědomky pijí tekutiny, které výrazně přispívají k překyselení organismu. Problém je i v tom, že na mnoha místech ČR je voda z kohoutku mírně kyselá nebo neutrální, nikoli výrazně alka­lická. Překyselené je totiž celé životní prostředí a všude i ve vodě i v půdě chybí alkalické minerály a stopové prvky.

Koraly Sango jsou schopny vaši vodu alkalizovat i více než 100 – 1500 x, pokud je přidáte do běžné kohoutkové, filtrované nebo balené vody, kterou normál­ně pijete. Můžete se odkyselovat pouhou vodou!

 

Obsah minerálů a jejich biologická dostupnost

Minerály v jednotlivých chemických vazbách mají pro náš organismus různou vstřebatelnost neboli biologickou dostupnost. Například kalcium karbonát (běž­ně v pitné vodě) je vstřebatelný z 10%, kalcium citrát se 30%, kalcium laktát z 50% a ionické kalcium, které je společně s dalšími 73 ionickými minerály a sto­povými prvky přítomen v korálové vodě - neuvěřitelných 95%!

 

Krystalická mřížka vody

O korálové vodě se ví, že obnovuje krystalickou mřížku vody. Voda se chová jako kapalný magnetofon a dokáže přijímat, ukládat a předávat elektromagnetické vibrace. Na krystalickou mřížku vody má vliv její úprava, přidané látky (např. chlór), nečistoty (např. těžké kovy a chemikálie), ozáření vody proti bakteriím, zda je voda přirozeně vystavena slunečnímu svitu, zda je vystavena elektro smogu nebo jiným negativním vlivům. Voda je citlivá na vibrační vtisk a bohužel dokáže také přijmout vzorce znečištění prostředí a chemikálií, se kterými přijde do styku. I když se voda vyčistí mechanicky a desinfikuje, shlukovitá struktura vody se čištěním vůbec nezmění a pořád přenáší vibrační vzorce toxinů a chemi­kálií. Mnoha výzkumy bylo prokázáno, že voda z kohoutku krystaly netvoří. Coral Sango je schopný vyčistit vodu od negativních vibrací. Překrývá vzorec umělých nečistot přírodním vzorcem vibrací. Proto Coral Mine tvoří nádherné krystaly.

 

Korál Sango je mohutný sorbent

Pokud jsou v kohoutkové vodě přítomny nečistoty jako je chlór, dusičnany, dusi­tany a těžké kovy, koral Sango je schopen působit na ně jako sorbent a neutrali­zovat jejich negativní vliv na organismus.

 

Původ a zpracování produktu Coral Mine

jedná se o podmořský (nikoli fosilizovaný povrchový) korálový písek z oblasti Okinawa a Tukunoshima (ostrovy jižně a velmi daleko od Japonska, nezasažené jadernou havárií), který se jemně odsává více jak 60m pod mořem a tato těžba čistí mořské dno a přispívá tak výrazně k rozkvětu korálových útesů v této loka­litě. Testy na těžké kovy a další látky jsou pravidelně prováděny, jsou nařízeny přímo vládou Japonska. Ukazuje, že žádné nežádoucí jedovaté látky ani bakterie v podmořském korálovém písku nebyly zjištěny.

 

ZDRAVOTNÍ PROSPĚCH Z PITÍ KORÁLOVÉ VODY

 • Korálová voda je vhodná pro každodenní pití, alkalizaci a doplnění ionických minerálů do tkání
 • Je blahodárná pro imunitní systém každého z nás včetně dětí, kojících a těhotných žen
 • Je praktická jako ionický nápoj (obsahuje 74 minerálů a stopových prvků) pro sportovce a lidi mající extrémní fyzickou zátěž
 • Korálová voda doplňuje deficit minerálů u potíží kostí (osteoporóza), slabé zubní sklovině, sla­bých žilních stěnách, lámavosti nehtů, padání vlasů ...
 • Korálová voda velmi účinně hydratuje, zejména pak je praktické ji pít při extrémních letních tep­lotách, aby nedocházelo k dehydrataci
 • Je velmi vhodná jako doplňková terapie u pacientů s rakovinou jelikož alkalizace stimuluje imu­nitní systému, zvláště pak fagocyty a NK buňky. Rakovinové buňky nesnášejí alkalické pH.
 • Korálová voda má výrazný antibakteriální a antivirový efekt, obzvláště na anaerobní bakterie. Viry a bakterie nepřežívají v alkalickém pH.
 • Korálová voda je schopná snižovat LDL cholesterol a celkové lipidy v plazmě.
 • Korálová voda pomalu rozpouští ledvinové a žlučové kameny a zabraňuje jejich další tvorbě
 • Korálová voda je velmi efektivní terapie proti tvorbě urátových krystalů (způsobují dnu)
 • Korálová voda zlepšuje stav průduškového astmatu tím, že snižuje viskozitu krve, obnovuje náboj na červených krvinkách, odděluje ruloformy erytrocytů a dochází tak k lepšímu přenosu kyslíku
 • Korálová voda působí hojivě na podrážděnou žaludeční sliznici
 • Korálová voda je neocenitelná u migrény z důvodů cerebrální hypoxie (nedostatečné prokrvení a prokysličení mozkových cév).
 • Korálová voda zlepšuje přísun kyslíku do mozkových buněk v případě arteriosklerózy mozkové tepny. Pití korálové vody snižuje výrazně riziko mozkové mrtvice.
 • Korálová voda se podílí na procesech detoxikace těla tím, jak zlepšuje průchodnost krevních kapilár a tím umožňuje vyplavení usazenin z uzavřených kapilár z těla ven.
 • Korálová voda je neocenitelným pomocníkem u angíny pectoris kvůli odstraňování hypoxie myo­kardu a zabránění odumírání srdeční tkáně v důsledku okluze koronárních tepen.
 • Korálová voda zlepšuje buněčné dýchání u chudokrevnosti.
 • Korálová voda je vynikající pomocník při regulaci krevního tlaku, ať už vysokého nebo nízkého
 • Koraly Sango, účinně působí proti poruchám srdečních rytmu a proti arytmiím.
 • Korálová voda může pomoci u zlepšení mikrocirkulace krve v kapilárách zásobující oko (glaukom, šedý zákal...)

 

Podáváním korálové vody se snižuje buněčná hypoxie, zvyšuje se energetická bilance buněk,
narůstá vitalita a zlepšuje se kvalita života. Pro pití korálové vody neexistují žádné kontraindikace. Tedy mohou jí pít malé děti, těhotné a kojící ženy, warfarizovaní pacienti, pacienti s transplantovanými orgány, pacienti s implantáty, pacienti na imunosupresivech.

 

Příprava vody

 1. l skleněnou lahev naplnit nejlépe pramenitou kvalitní nebo filtrovanou vodou vložit 1 sáček, nechat 5 min, zatřepat a použít. Po spotřebování nalít ještě jednou 1.5l vody

 

 

Kontakt

Vladka Balcarová - konzultant zdravého životního stylu Náchod

Napište mi a já vás kontaktuji balcavla@seznam.cz